Skip to main content

Hamnvy Admin

Hamnvy Admin är en webbaserad applikation som underlättar administration av primärt fasta platser i småbåtshamnar. Det görs genom att kombinera flygfoton och kundinformation till en interaktiv översiktsvy för att skapa användarvänliga verktyg som sparar tid vid återkommande administrativa arbetsuppgifter.

Grundläggande

Mjukvaran finns i två varianter:

  • Stöd för importering av data från Svenska Båtunionens medlemssystem BAS. Applikationen blir ett kompletterande hjälpmedel till BAS men modifierar ingen kundinformation.

  • Hamnvys eget CRM-system anpassat efter era behov integrerat i plattformen. Detta möjliggör modifiering av kundinformation ad hoc vid användning av applikationen. Lösningen passar bra för verksamheter med bristfälligt befintligt system som ser möjligheter i att bli mer digitala. Verktyg för migrering erhålls.

Vyer

Oavsett variant av mjukvaran är hamnvyer helt centrala för att skapa användarnytta. En vy utgörs av ett flygfoto, skiss eller ritning över hamnen tillsammans med platsmarkeringar sammankopplade med information om platsen, båten och båtplatsinnehavaren. Se exempel nedan.

Exempel på en hamnvy

Genom att klicka på en plats visas snabbt båtägarens kontaktuppgifter och ett samtal är bara en knapptryckning bort. Vidare kan man enkelt vilken plats en viss båt har med hjälp av sökverktyg som markerar platsen på kartan. Intuitivt och lättanvänt där användaren inte behöver vara insatt i hur hamnens platser är numrerade.

Skapa vyer

För att skapa en vy krävs en bildfil. Vi rekommenderar drönarbilder rakt ovanifrån och tillhandahåller detta som en tjänst. Bilden laddas upp och namnges direkt i applikationen. Därefter används mjukvarans inbyggda verktyg för att:

  • Skapa platsmarkeringar kopplade till platsnummer
  • Anpassa markerkeringarnas storlekar
  • Finjustera markeringars placering längs bryggor

Administration av fasta platser

Det administrativa arbetet med fasta platser är omfattande. Med hamnvyer får man som hamnkapten och adminstratör en bättre översikt över beläggningen i hamnen.

Vakanta platser

Genom att platser utan innehavare eller båt markeras i annan kulör på hamnvyn kan administrören direkt avläsa vad för förutsättningar platsen har.

Olämpliga platser

Med hjälp av avancerade sökverktyg kan användaren identifiera båtar som är för små för dess platser och som kan flyttas till lediga mindre platser vilket ökar beläggningen och intäkterna.

Intresserad?

Hör gärna av dig till oss.

Kontaktuppgifter finns nedan.